ZAPRASZAMY NA KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 7,8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie „Dzień bohatera literackiego”. Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora – Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 w dniu 23. 04 2024 o godzinie 11.00. Uczestnicy zostaną ocenieni przez Jury, powołane przez organizatora, które będzie brało pod uwagę: przygotowanie merytoryczne do prezentacji, charakteryzację i dobór stroju.