ZARZĄDZENIE Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w sprawie zmiany terminu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych za pierwszy semestr