Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że część z Państwa ma wstępne problemy z rejestracją w elektronicznym systemie rekrutacji, udostępniamy link do formularza do samodzielnego wydruku i wypełnienia. Dane uczniów, którzy zdecydują się na taką formę rejestracji będziemy starali się na bieżąco wprowadzać do systemu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

KONKURS LITERACKI 2019

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki
w trzech kategoriach: 1) poezji, 2) prozy, 3 publicystyki i wywiadów np. z
Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK, działaczami podziemia
solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi
ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
REGULAMIN
a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów
do 30 roku życia.
b) Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6
stron znormalizowanego maszynopisu.
c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczając razem 9
stron znormalizowanego maszynopisu.
d) Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne, felietony lub wywiady
nieprzekraczające razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.
e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć
odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze,
poezję, publicystykę i wywiad, powinien oznaczyć je tym samym godłem.
e)Tematyka wierszy niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu
polskiego. Tematyka opowiadań, publicystyki winna obrazować stan aktualnej
rzeczywistości. Tematyka wywiadów nieograniczona. Dopuszczalne są we
wszystkich gatunkach wątki historyczne i futurologiczne.
f) W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co
teksty, należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon,
email, nazwę i adres szkoły lub placówki naukowej oraz krótką biografię
twórczą, czas i miejsce debiutu.
e) Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy,
opowiadań, artykułów publicystycznych, wywiadów. Na kopercie z pracami
należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka, wywiady.
f) Prace należy nadsyłać na adres:
Redakcja dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
g) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 lipca 2019 r. O dacie wysłania
decyduje pieczątka pocztowa.
h) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:
• Pierwsza nagroda w wysokości 300 zł.
• Druga nagroda w wysokości: 200 zł.

• Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
• Wyróżnienia książkowe.
 Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.
Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom
prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 15
października 2019 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we
Wrocławiu, w trakcie którego będą wręczone nagrody, odbędzie się
prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i
dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu.
Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH
TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich
nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.

Wolne miejsca w Bursie Szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że po przeliczeniu miejsc w Bursie Szkolnej na nowy rok szkolny i dokonaniu rekwalifikacji młodzieży chcącej nadal mieszkać w Bursie, dysponujemy 36 wolnymi miejscami, w tym 23 na bloku chłopców, 13 na bloku dziewcząt.
Lista osób po rekwalifikacji dostępna jest w sekretariacie ZSPUiBS i u wychowawców w Bursie
Podania o przyjęcie do Bursy można składać w terminie od 2 maja do 16 lipca w sekretariacie ZSPUiBS. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Bursy nastąpi do 31 lipca 2019 r.
Z powazaniem
Paweł Dernoga

Zakończenie roku szkolnego oraz pożeganie maturzystów w roku szkolnym 2018/2019

W radoscią, ale też  z pewnym smutkiem pożegnaliśmy dzisiaj uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Nim zainteresowani odebrali świadectwa ukończenia szkoły, na sali gimnastycznej miał miejsce uroczysty apel połączony z krótką prezentacją artystyczną. Wszystkim naszym absolwentom życzymy jak największych sukcesów w każdej dziedzinie życia, a maturzystom dodatkowo powodzenia w trakcie majowych egzaminów.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Drodzy uczniowie i abiturienci!
uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 kwietnia nie ma formalnych lekcji w szkole, ale nauczyciele będą w tych dniach pracowali zgodnie z normalnym harmonogramem zajęć. Oznacza to, że wspomniane dni będą dla Was świetną okazją by zaliczyć/nadgonić/nadrobić ewentualne zaległości lub uzyskać jakieś oceny z przedmiotów edukacyjnych.
Z przyjemnością informujemy także, że w dniu 30 kwietnia o godzinie 10,00 odbędzie się uroczysty apel z okazji Zakończenia Roku Szkolnego przez klasy czwarte. Wszystkich Was serdecznie na wydarzenie to zapraszamy!!!
Do zobaczenia 

Strajk trwa dalej!

Szanowni rodzice, uczniowie i wychowankowie ZSPUiBS! Informuję, że strajk trwa nadal. Z każdym dniem pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Przed chwilą władze miasta Jeleniej Góry podjęły decyzję, że zajęcia szkolne, zgodnie par. 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, zostają zawieszone do 26 kwietnia Jest to związane z niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Następne rozmowy dyrektorów zostały zaplanowane na najbliższy piątek. Do tego czasu podjęte zostaną próby klasyfikacji uczniów klas IV. W piątek ma się też odbyć spotkanie przy „okrągłym stole”. Czy dojdzie do porozumienia, tego niestety nie wiem,
Wychowanków Bursy kończących naukę proszę o przyjazd po swoje rzeczy po telefonicznym ustaleniu godziny przyjazdu. Nie zawsze jestem na miejscu, żeby otworzyć pokój i przypilnować pakowania i zdania pokoju.
Jeszcze raz proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły, stronę fb oraz przez dziennik elektroniczny.
Z poważaniem
Paweł Dernoga

Strajk trwa!

Szanowni rodzice, uczniowie i wychowankowie ZSPUiBS! . Strajk trwa. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni w całej Polsce nadal strajkują. Nie umiem odpowiedzieć kiedy się strajk zakończy.
Przed chwilą Organ Prowadzący Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję, że zajęcia szkolne, zgodnie par. 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, zostają zawieszone na kolejny termin. Od 15 do 17 kwietnia. Jest to związane z niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Priorytetem jest w tej chwili próba przeprowadzenia egzaminów klas 8 w szkołach podstawowych. Wszystkich nauczycieli, którzy nie przystąpią do strajku oddelegowuję do prac w komisjach egzaminacyjnych.
Wiem, ze to sytuacja stresująca, ale jedyne o co mogę w tej chwili prosić to niezmiennie o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły, stronę fb oraz przez dziennik elektroniczny.
Z poważaniem
Paweł Dernoga

Ważna aktualizacja w sprawie strajku pracowników oświaty!

Szanowni rodzice, uczniowie i wychowankowie ZSPUiBS! Dziękuję wszystkim Państwu za zrozumienie w tym trudnym okresie. Strajk trwa nadal.
Przed chwilą władze miasta Jeleniej Góry podjęły decyzję, że zajęcia szkolne, zgodnie par. 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, zostają zawieszone do 12 kwietnia Jest to związane z niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Na chwilę obecną nie umiem powiedzieć, czy i kiedy strajk zostanie zakończony. Priorytetem jest w tej chwili przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych. Wszystkich nauczycieli, którzy nie przystąpią do strajku oddelegowuję do prac w komisjach egzaminacyjnych. Ilu będę mógł wysłać dowiem się w kolejnym dniu strajku.
Jeszcze raz proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły, stronę fb oraz przez dziennik elektroniczny.
Z poważaniem
Paweł Dernoga

Ważny komunikat w sprawie strajku w oświacie

Szanowni Uczniowie Rodzice i wychowankowie Bursy. Wszystko wskazuje, że strajk w poniedziałek się rozpocznie, właśnie przed chwilą dostaliśmy informację z Wydziału Oświaty. Proszę się z nią zapoznać, może to Państwa zainteresuje i będzie dobrą alternatywą dla zawieszonych zajęć.
Z poważaniem
Paweł Dernoga

Na dni 8 i 9 kwietnia br. działalność wszystkich jeleniogórskich szkół, dla których organem założycielskim jest samorząd została zawieszona, co w praktyce oznacza, że szkoły będą zamknięte. Zdecydowana większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem (od ok. 80 % do kompletu kadry).
Miasto Jelenia Góra w trybie specjalnym uruchomiło dla młodzieży w wieku szkolnym rozmaite placówki, nawet takie (jak muzea), które w poniedziałki tradycyjnie są nieczynne.
Termy Cieplickie – dzieci (uczniowie) płacą za wejście 1 zł, niezależnie od wieku, przy czym dzieci do lat 14 muszą przebywać na Termach pod opieką osoby dorosłej, która za swoje wejście ponosi odpłatność wg cennika, młodzież powyżej 14 roku życia – może przyjść bez opiekuna. Otwarte w godz. 8 – 15.
„Wrota Czasu”, ul. Chełmońskiego – możliwość zwiedzenia przez młodzież podziemi pod Wzgórzem Kościuszki i zwiedzenie trasy podziemnej, przy okazaniu legitymacji szkolnej cena biletu – 1 zł. W przypadku osoby małoletniej konieczna obecność opiekuna (płaci za swój wstęp wg cennika). Otwarte w godz. 8 – 15.
– Muzeum Przyrodnicze – będzie możliwość nieodpłatnego zwiedzenia tej placówki w poniedziałek, 8.04 (poza gościnnie przyjętą do Muzeum wystawą żywych pająków i skorpionów – wstęp 5 zł), otwarte w godz. 8 – 15
– Biuro Wystaw Artystycznych – przyjmuje dzieci i młodzież, organizuje proste warsztaty twórcze, prezentacje filmów o sztuce i inne oferty edukacyjne w tym zakresie, otwarte w godz. 8.30 – 15
ODK Zabobrze – organizuje bezpłatne formy zajęć, zgodnie ze swoim profilem działania, w godz. 8 – 15
Jeleniogórskie Centrum Kultury – organizuje bezpłatne formy zajęć, zgodnie z profilem swego działania, od godz. 8 do 15
MDK Muflon (Sobieszów) – pokazy bajek i zajęcia zgodne z profilem działania w godz. 8 – 15
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury – może przyjąć dzieci w grupie do 30 osób na bezpłatne zajęcia w godz. 8 – 15
Zdrojowy Teatr Animacji (Cieplice) – od wtorku –będzie zaprezentował spektakle dla dzieci „Kot w butach”, „Królewna z drewna” – pojemność widowni – do 190 osób, godziny spektakli – na stronie www Teatru.
Muzeum Miejskie – Dom Gerharta Hauptmanna – lekcje muzealne, w tym dwa filmy dokumentalne, m.in. o Marii Konopnickiej, o G. Hauptmannie – nobliście, konkursy wiedzy na ten temat. Otwarte dla młodzieży w godz. 8.30 – 15.
Książnica Karkonoska (Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa) – zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci w godz. 9 – 10, 11 – 12, 13 – 14, w grupie, która może liczyć max 60 osób.
Świetlica Środowiskowa MOPS ul. Kilińskiego 16– może przyjąć grupę do 20, max 30 osób, otwarta w godz. 8. – 15
Rada Przyjaciół Harcerstwa – przyjmie w swojej świetlicy (ul. Wiejska) dzieci w grupie do 20 osób, otwarta w godz. 8 – 15
Klub Sportowy Jujitsu (ul. Wolności) – może przyjąć na zajęcia dzieci w grupie do 20 osób, otwarte w godz. 8.30 – 15
Hufiec ZHP – może przyjąć w godz. 8 – 15 w siedzibie przy ul. Piotra Skargi grupę do 20 osób na zajęcia, zgodnie ze swoim statutem
Hala Sportowa – Park Złotnicza – otwarta dla dzieci i młodzieży w godz.. 8 – 15 – organizuje gry i konkursy sportowe.

59

Liczba odbiorców
25

Aktywność