Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany

w sierpniu 2013 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

·         przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

·         nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

·         w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca) złożył

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego

przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz

z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji

ostatecznej.

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 9 lipca)

przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach,

które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany

w macierzystej szkole zdającego (między 26 a 30 sierpnia), a w części pisemnej (27 sierpnia)

– w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia

egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie

do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje

w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

 

Załącznik 18 procedur http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc213mat/zal18.pdf

 

 

 

DUŻY SUKCES NASZYCH PIŁKARZY NOŻNYCH !!!

Szkolna reprezentacja piłki nożnej chłopców wywalczyła w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 trzecie miejsce

w Jeleniej Górze !!!

Na początku pokonaliśmy „Handlówkę”

w karnych 4:3 (mecz 0:0)

W półfinale przegraliśmy z „Elektronikiem” 0:3

W meczu o 3 miejsce pokonaliśmy „Żeroma” 1:0

 

Skład: Frydlewicz 2UB, Lasota 4UA, Richter 3UA, Książek 3UA, Okrześ 2UB, Świercz 1TL, Połomski 1TL, Kędzierski 1TL, Gąsiorowski4UA, Janowicz 2TL, Pawlikowski 2UC, Gargas 1TL, Kandyba 3UC, Markowski 1UE

opiekun: T.Szramik

 

 

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej 2012/13

24 kwietnia odbyły sie Mistrzostwa ZSP-U w piłce nożnej.

Udział wzięło 7 klas (2UB, 2TL, 3WZ, 1TL, 3TL, 3UA, 4UA)

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce:   1TL 

2 miejsce:   3UA

3 miejsce:   3TL

4 miejsce:   4UA

5 miejsce:   2UB

6 miejsce:   3TL

7 miejsce:   3WZ

 

Królem strzelców został Sebastian Kędzierski z klasy 1TL (zdobywca 13 bramek)

Turniej piłki siatkowej dla gimnazjów

SPRAWOZDANIE z X Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt

i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP-U w Jeleniej Górze.

 

Dnia 20 grudnia 2012 roku w hali sportowej ZSP-U w Jeleniej Górze odbyła się dziesiąta edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP-U w Jeleniej Górze.

 

Celem turnieju była popularyzacja oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową

w środowisku szkół gimnazjalnych w Jeleniej Górze i okolicach.

 

W turnieju uczestniczyły 4 zespoły gimnazjalne (Gimnazjum z Sosnówki, Gimnazjum nr 5 JG, Gimnazjum z ZSRzArt. JG oraz Gimnazjum z Marciszowa).

 

Drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Gra toczyła się dwa sety. Wygrana 2pkt, remis 1pkt.

Zwycięzcą turnieju okazało się Gimnazjum z Marciszowa, które tym samym obroniło trofeum z zeszłego roku.

 

Spotkania zakończyły się następującymi wynikami:

 

Gimnazjum Marciszów – Gimnazjum ZSRzArt                         1:1

Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Sosnówka                                0:2

Gimnazjum nr 5  – Gimnazjum ZSRzArt.                                   1:1

Gimnazjum Marciszów – Gimnazjum Sosnówka                    2:0

Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Marciszów                                 0:2

Gimnazjum Sosnówka – Gimnazjum ZSRzArt.                        0:2

 

 

Ostateczna klasyfikacja turnieju:

 

  1. Gimnazjum Marciszów            5 pkt.  
  2. Gimnazjum ZSRzArt    JG        4 pkt.  
  3. Gimnazjum Sosnówka            2 pkt.  
  4. Gimnazjum nr 5 JG                   1 pkt.

 

 

Zwycięska drużyna otrzymała firmową piłkę siatkową oraz Puchar Dyrektora ZSP-U

w Jeleniej Górze. Wszystkie gimnazja otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Nagrody indywidualne:

Karolina Kosiorowska – Gimnazjum Marciszów

Krystian Białas – Gimnazjum ZSRzArt JG

Dawid Wiącek – Gimnazjum Sosnówka

 

Organizatorzy dziękują wszystkim gimnazjom za udział w turnieju i zapraszają za rok na kolejną, już XI edycję!!!

 

Organizator: Tomasz Szramik – nauczyciel wf w ZSP-U