REKRUTACJA

INFORMATOR REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 można uzyskać: Na stronie: www.dolnoslaskie.edu.com.pl. W szkołach podstawowych, u wychowawców klas i pedagogów. W szkole I wyboru. Na stronach „www” szkół ponadpodstawowych. Podstawa prawna. USTAWA z dnia…