Egzamin potwierdzający kalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kalifikacje zawodowe

STARY EGZAMIN

1. Etap pisemny

15 czerwca 2015 r, (poniedziałek), godz. 12.00

– dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 16 do 19 czerwca 2015 r.