Kadra pedagogiczna

Wykaz służbowych adresów e-mail przypisanych pracownikom ZSPUiBS obowiązuje od 15.09.2021
Lp. nazwisko i imię stanowisko służbowy adres e-mail
1 Babul Leszek nauczyciel historia1@zspu.jgora.pl
2 Bajda-Oryńska Anna nauczyciel/ kierownik szkolenia praktycznego ksp@zspu.jgora.pl
nauczyciel jpolski2@zspu.jgora.pl
3 Bracichowicz Marzena wychowawca bursy szkolnej wychowawca7@zspu.jgora.pl
4 Bujak Jan nauczyciel praktycznej nauki zawodu nauczyciel1@zspu.jgora.pl
5 Cel Tomasz nauczyciel niemiecki1@zspu.jgora.pl
6 Chabowska-Dąbek Bogumiła Nauczyciel zajęcia praktyczne  – leśnik lesnik3@zspu.jgora.pl
7 Chitro Jerzy nauczyciel zajęcia praktyczne- leśnik lesnik2@zspu.jgora.pl
8 Chmiel Małgorzata nauczyciel wf wf1@zspu.jgora.pl
9 Cyganik Agnieszka nauczyciel angielski1@zspu.jgora.pl
10 Dernoga Paweł dyrektor dyrektor@zspu.jgora.pl
11 Góral Jolanta nauczyciel/wychowawca wf2@zspu.jgora.pl
12 Grzebieluch-Syguda Ewa nauczyciel chemia@zspu.jgora.pl
13 Izdebski Paweł nauczyciel edb edb@zspu.jgora.pl
14 Jaryczewska Renata nauczyciel biologii biologia1@zspu.jgora.pl
15 Jaskólska-Zieziula Anna nauczyciel weterynarz4@zspu.jgora.pl
16 Jurecki Mariusz nauczyciel matematyka1@zspu.jgora.pl
17 Kocela Beata wychowawca wychowawca5@zspu.jgora.pl
18 Koziara-Wyrostek Marzena wychowawca/ pedagog wychowawca1@zspu.jgora.pl – adres email do usunięcia to wicedyrektorbusy@zspu.jgora.pl
19 Łabędzki Leszek nauczyciel matematyka1@zspu.jgora.pl
20 Mach Katarzyna nauczyciel wf wf4@zspu.jgora.pl
21 Marszałek Michał nauczyciel religii religia1@zspu.jgora.pl
22 Michalik-Fill Agnieszka wychowawca bursy szkolnej wychowawca8@zspu.jgora.pl
23 Moszak Robert nauczyciel j angielski angielski4@zspu.jgora.pl
24 Mozolewska-Zwatrzko Jolanta nauczyciel ekonomia@zspu.jgora.pl
25 Niedbalska Jadwiga nauczyciel-wychowawca wychowawca2@zspu.jgora.pl
26 Owczarek Elżbieta nauczyciel zywienie1@zspu.jgora.pl
27 Pieniądz Damian nauczyciel angielski2@zspu.jgora.pl
28 Pleśniak Karolina nauczyciel-wychowawca wychowawca3@zspu.jgora.pl
29 Potkański Norbert kierownik szkolenia praktycznego wf3@zspu.jgora.pl
30 Razik Krystyna nauczyciel zywienie2@zspu.jgora.pl
31 Ropelewska-Sobczyk Marzena nauczyciel-wychowawca wychowawca4@zspu.jgora.pl
32 Rychlewska Anna nauczyciel architektura@zspu.jgora.pl
33 Samerdak Agnieszka  pedagog pedagog@zspu.jgora.pl
34 wicedyrektor wicedyrektor@zspu.jgora.pl
35 Schenk Mirosława nauczyciel-wychowawca wychowawca6@zspu.jgora.pl
36 Sielezin Elżbieta nauczyciel bibliotekarz/ j polski biblioteka2@zspu.jgora.pl
37 Spychalski Przemysław nauczyciel weterynarz1@zspu.jgora.pl
38 Stawiarski Konrad nauczyciel lesnik1@zspu.jgora.pl
39 Szala Dariusz nauczyciel geografia@zspu.jgora.pl
40 Tkacz Ewa nauczyciel zywienie3@zspu.jgora.pl
41 Ulewska Małgorzata nauczyciel/wychowawca niemiecki2@zspu.jgora.pl
42 Więsławowicz Danuta nauczyciel jpolski4@zspu.jgora.pl
43 Woźniak Agnieszka nauczyciel/wychowawca wychowawca9@zspu.jgora.pl
44 Zielonka Monika nauczyciel weterynarz2@zspu.jgora.pl