Kadra pedagogiczna

mgr Paweł Dernoga – dyrektor szkoły, historia

mgr Agnieszka Samerdak – wicedyrektor, pedagog szkolny

mgr Leszek Babul – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Jerzy Chitro – zajęcia praktyczne z zakresu leśnictwa

mgr Małgorzata Chmiel – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Grzebieluch-Syguda – chemia

mgr Agnieszka Cyganik – język niemiecki, język angielski

mgr Robert Moszak – język angielski

mgr Tomasz Cel – język niemiecki

 

ks. Michał Marszałek – religia

mgr Jan Bujak – przepisy ruchu drogowego

mgr Bogusława Chabowska – Dąbek – przedmioty zawodowe leśnictwo

mgr Jolanta Góral – wychowanie fizyczne, opiekun bursy

mgr Anna Bajda -Oryńska – język polski, wiedza o kulturze, kierownik kształcenia zawodowego

mgr Monika Zielonka – przedmioty zawodowe – weterynaria

mgr Danuta Węsławowicz – język polski

mgr Elżbieta Sielezin – język polski

mgr Renata Jaryczewska – biologia

mgr Mariusz Jurecki – matematyka, informatyka

mgr Marzena Koziara-Wyrostek – wychowawca  bursy szkolnej, pedagog szkolny

mgr Leszek Łabędzki – matematyka, fizyka

mgr Jolanta Mozolewska-Zwatrzko – przedmioty ekonomiczne

mgr Jadwiga Niedbalska – wychowawca  bursy szkolnej

mgr Elżbieta Owczarek – przedmioty gastronomiczne

mgr Damian Pieniądz – język angielski, informatyka

mgr Norbert Potkański – wychowanie fizyczne, wychowawca  bursy szkolnej

mgr Krystyna Razik – przedmioty gastronomiczne

mgr Anna Rychlewska – przedmioty zawodowe – leśnictwo, architektura krajobrazu

mgr Przemysław Spychalski – przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Konrad Stawiarski – przedmioty zawodowe – leśnictwo

mgr Dariusz Szala –  geografia, przedmioty ekonomiczne

mgr Ewa Tkacz – biologia, przedmioty gastronomiczne

mgr Małgorzata Ulewska – język niemiecki, wychowawca  bursy szkolnej

mgr Katarzyna Mach – wychowanie fizyczne

mgr Paweł Izdebski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Michalik – Fill – wychowawca  bursy szkolnej

mgr Marzena Ropielewska – Sobczyk – wychowawca  bursy szkolnej