Kadra pedagogiczna

       
Wykaz służbowych adresów e-mail przypisanych pracownikom ZSPUiBS obowiązuje od 15.09.2021
Lp. nazwisko i imię stanowisko służbowy adres e-mail
1 Babul Leszek nauczyciel historia1@zspu.jgora.pl
2 Bajda-Oryńska Anna nauczyciel/ kierownik szkolenia praktycznego ksp@zspu.jgora.pl
nauczyciel jpolski2@zspu.jgora.pl
3 Bracichowicz Marzena wychowawca bursy szkolnej wychowawca7@zspu.jgora.pl
4 Borowska Małgorzata nauczyciel biologii  
5 Cel Tomasz nauczyciel niemiecki1@zspu.jgora.pl
6 Chabowska-Dąbek Bogumiła Nauczyciel zajęcia praktyczne  – leśnik lesnik3@zspu.jgora.pl
7 Chitro Jerzy nauczyciel zajęcia praktyczne- leśnik lesnik2@zspu.jgora.pl
       
8 Cyganik Agnieszka nauczyciel angielski1@zspu.jgora.pl
9 Dernoga Paweł wicedyrektor/nauczyciel wicedyrektor@zspu.jgora.pl
10 Góral Jolanta nauczyciel/wychowawca wf2@zspu.jgora.pl
       
11 Izdebski Paweł nauczyciel edb edb@zspu.jgora.pl
       
12 Jaskólska-Zieziula Anna nauczyciel weterynarz4@zspu.jgora.pl
13 Jurecki Mariusz nauczyciel matematyka1@zspu.jgora.pl
14 Kocela Beata wychowawca wychowawca5@zspu.jgora.pl
15 Koziara-Wyrostek Marzena wychowawca/ pedagog wychowawca1@zspu.jgora.pl – adres email do usunięcia to wicedyrektorbusy@zspu.jgora.pl
16 Łabędzki Leszek nauczyciel matematyka1@zspu.jgora.pl
17 Mach Katarzyna nauczyciel wf wf4@zspu.jgora.pl
18 Marszałek Michał nauczyciel religii religia1@zspu.jgora.pl
       
19 Moszak Robert nauczyciel j angielski angielski4@zspu.jgora.pl
20 Mozolewska-Zwatrzko Jolanta nauczyciel ekonomia@zspu.jgora.pl
21 Niedbalska Jadwiga nauczyciel-wychowawca wychowawca2@zspu.jgora.pl
       
       
22 Pleśniak Karolina nauczyciel-wychowawca wychowawca3@zspu.jgora.pl
23 Potkański Norbert kierownik szkolenia praktycznego wf3@zspu.jgora.pl
24 Razik Krystyna nauczyciel zywienie2@zspu.jgora.pl
25 Ropelewska-Sobczyk Marzena nauczyciel-wychowawca wychowawca4@zspu.jgora.pl
26 Rychlewska Anna nauczyciel architektura@zspu.jgora.pl
27 Samerdak Agnieszka dyrektor dyrektor@zspu.jgora.pl
28 pedagog pedagogr@zspu.jgora.pl
29 Schenk Mirosława nauczyciel-wychowawca wychowawca6@zspu.jgora.pl
30 Sielezin Elżbieta nauczyciel bibliotekarz/ j polski biblioteka2@zspu.jgora.pl
31 Spychalski Przemysław nauczyciel weterynarz1@zspu.jgora.pl
32 Stawiarski Konrad nauczyciel lesnik1@zspu.jgora.pl
33 Szala Dariusz nauczyciel geografia@zspu.jgora.pl
34 Tkacz Ewa nauczyciel zywienie3@zspu.jgora.pl
35 Ulewska Małgorzata nauczyciel/wychowawca niemiecki2@zspu.jgora.pl
36 Węsławowicz Danuta nauczyciel jpolski4@zspu.jgora.pl
37 Woźniak Agnieszka nauczyciel/wychowawca wychowawca9@zspu.jgora.pl
38

Zielonka Monika

 

nauczyciel weterynarz2@zspu.jgora.pl