REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Ósmoklasiści! 16 maja br. rozpoczyna się rekrutacja do szkół. Nasza szkoła prowadzi nabór na kierunki: – technik leśnik; – technik weterynarii; – technik architektury krajobrazu; – technik żywienia i usług gastronomicznych. Jesteśmy szkołą z pasją! Zrzeszamy miłośników przyrody i…

DZIAŁO SIĘ U NAS NA DNIU OTWARTYM

20 kwietnia dożo się u nas działo. Nasz Dzień otwarty uświetnił występ grupy Odgłosy Kniei – Zespół Muzyki Łowieckiej i Leśnej z naszą utalentowaną uczennicą, Zosią Jędrzejowską, który choć na chwilę pomógł nam zapomnieć o niesprzyjającej pogodzie. Podwórze szkolne, w…

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; prowadzenia ciągnika…

TECHNIK LEŚNIK 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych; prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w…

TECHNIK WETERYNARII 324002

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;…

REKRUTACJA DO SZKOŁY I BURSY

Już od jutra  rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi rówieśnikami o spełnienie swoich marzeń. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Może to właśnie z nami…