Technik leśnik 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE https://www.youtube.com/watch?v=8H7K9xLvsQM&fbclid=IwAR0z2LOCh9Kv1x2rQ2eyZDzgPyUdADV5fcquoHCXptxkbWEO_7QAc5PX_Xw Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych; prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych…