Informacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że: 1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia  28 kwietnia 2023 roku, zakwalifikowano  do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2023/2024 64…

WięcejInformacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich. „Standardy ochrony małoletnich” są jednym…

WięcejSTANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Umowa współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowo-Techniczną w Tarnopolu.

10 listopada, w obecności Prezydenta Miasta Jeleniea Góra Pana Jerzego Łużniaka, podpisaliśmy umowę współpracy pomiędzy Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodowo-Techniczną (Wyższa Szkoła Zawodowa Sfery Usług i Turystyki w Tarnopolu). Obie szkoły…

WięcejUmowa współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowo-Techniczną w Tarnopolu.