Technik papiernictwa

https://www.youtube.com/watch?v=bg-cl4sq30Q&t=50s&fbclid=IwAR3a6cxH77D9gVHZ07IWUpe43kluGGUbXMJTDo65KEHd6JNsFFZFlS45iiQ

Jesteś uzdolniony mechanicznie i manualnie? Cechuje Cię cierpliwość, spostrzegawczość, wytrwałość, opanowanie, umiejętność koncentracji i podzielności uwagi oraz wyobraźnia przestrzenna? Jeśli tak, to zawód technika papiernictwa jest idealny dla Ciebie.

Aby wykonywać zawód technika papiernictwa musisz mieć  sprawne ręce, dobry wzrok, zmysł węchu i dotyku, zmysł równowagi oraz koordynację wzrokowo-ruchowa.

W naszej szkole nauczysz się:

  • opracowywać skład mas włóknistych i celulozowych,
  • dobierać surowce i produkty do wytwarzania wyrobów papierniczych,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji papieru,
  • dokonywać bieżącej i okresowej konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w zakładach poligraficznych, zakładach budowy i remontu maszyn i urządzeń papierniczych i poligraficznych, instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach naukowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii.

Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych np.: papiernictwo i poligrafia, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, mechanika i budowa maszyn.

Współpracujemy z przedsiębiorstwem WEPA w Piechowicach.

Dołącz do nas!