Technik weterynarii 324002

https://www.youtube.com/watch?v=U4vAitPdisI&t=35s&fbclid=IwAR1dLB4rMHVxxiUq-umxQuEJMtU0V4gHv7NUyV433pU7WhOjy7FtwXSuo-c CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u…