RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Niedzielska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Violetta Łużna

Skarbnik Rady Rodziców – Monika Belta