RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Anna Nowak (1TŻ)

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Izabela Hajdamowicz – Godawa (3TŻ)

Informujemy , że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców z opisem: wpłacający oraz tytuł wpłaty np. Jan Kowalski /3a /2017-2018/ rada rodziców

Na konto można również dokonywać wpłat za ubezpieczenie czy dokonywać darowizn.

Numer konta:  80 1320 1999 7900 0994 2000 0001