Jeszcze o zajęciach w Banku Genów

19-20.09.2019r nasza szkoła  uczestniczyła w Projekcie edukacyjnym Leśnego Banku Genów pn.,,Dla leśnej różnorodności biologicznej” w Kostrzycy.Brali w niej udział uczniowie kl.I TL i kl. II TL pod opieką nauczycieli  P.R.Jaryczewskiej i P.A.Rychlewskiej. Zajęcia prowadziła P Joanna Borowy Starszy Specjalista ds.Edukacji Przyrodniczo -Leśnej w LBG Kostrzyca..Uczniowie zapoznali się z działalnością  Leśnego Banku Genów w Kostrzycy oglądając prezentację multimedialną. Zwiedzali komórki organizacyjne, zdobyli informacje na temat różnorodności biologicznej, roli lasu w życiu ludzi i zwierząt.Uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem w warsztatach rozpoznawania nasion gatunków drzew leśnych sporządzając arkusz -Nasiona naszych drzew.Na koniec pobytu uczniowie zwiedzali Arboretum LBG Kostrzyca i uzupełniali karty pracy w oparciu o informacje uzyskane podczas zajęć. Wrażeń było i zachwytu nie mało.

Renata Jaryczewska