Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie kolejny raz przystąpili do konkursu wiedzy o prawie pracy.
Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz rangi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
Etap regionalny odbył się we Wrocławiu 25 lutego 2016 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięły w nim udział dwie uczennice technikum weterynaryjnego: Natalia Lorenc i Izabele Janusz. Izabela uzyskała 10 wynik w stawce uczniów z całego Dolnego Śląska. Gratulacje!

2016-02-27 09.58.52 2016-02-27 12.18.06 2016-02-27 12.18.20