Konkurs wiedzy o „Białym Wilku”

Kolejna edycja międzyszkolnego konkursu czytelniczego „Gwynbleidd” (wiedza o cyklu Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego).
 
Regulamin
międzyszkolnego konkursu czytelniczego
„Gwynbleidd”
dla szkół podstawowych i średnich
 
• Cele konkursu:
 
– Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
– Promowanie autorów literatury polskiej.
– Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.
 
• Założenia ogólne konkursu:
 
• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
• Odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 10.00
• Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna, nazwa szkoły) należy przesyłać do dnia 11.03.2020 r. na adres mailowy: a.kumek@ekonom.jgora.pl lub przekazać telefonicznie: 75 64 23 718 (biblioteka).
• Prosimy o zgłoszenie maksymalnie trzech kandydatów z jednej szkoły
 
• Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
Znajomość cyklu opowieści o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego
i cech charakterystycznych literatury fantasy:
 
Dla szkół podstawowych:
– Ostatnie życzenie
– Miecz przeznaczenia
 
Dla szkół średnich:
– Ostatnie życzenie
– Miecz przeznaczenia
– Krew Elfów
– Czas pogardy
– Chrzest ognia
– Wieża jaskółki
– Pani Jeziora
– Sezon burz
 
• Konkurs będzie składał się z następujących etapów:
 
Dla szkół podstawowych:
 
– etap pisemny – test wyboru
W przypadku jednakowych wyników osiągniętych przez uczestników testu wyboru przewidziana jest dogrywka w formie pytań indywidualnych ustnych w celu ustalenia zwycięzców.
 
Dla szkół średnich:
– etap pisemny – test wyboru
– pytań indywidualnych ustnych (etap dla 5. najlepszych uczestników wyłonionych w części pisemnej)
 
Dla obu poziomów edukacyjnych:
 
– oceny dwóch plakatów nawiązujących do Wiedźmina – przygotowanych w szkole i przywiezionych na konkurs (plakaty mogą być wykonane przez innych uczniów, którzy nie muszą być uczestnikami konkursu wiedzowego, muszą być podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem autora, prosimy również o dopisanie nazwy/nr/ adresu szkoły)
 
• Ocena prac:
 
Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury.
 
• Laureaci:
 
Jury wyłoni na każdym z poziomów (osobno szkoła podstawowa i osobno ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa) trzech laureatów konkursu wiedzowego i trzech laureatów konkursu plastycznego, którzy otrzymają dyplomy i nagrody.