Manewry z udziałem uczniów ZSPUiBS i pod opieką Pani Agnieszki Samerdak

Kolejna edycja manewrów medycznych, którą po stronie szkoły nadzorowała i koordynowała Pani wicedyrektor Agnieszka Samerdak dobiegła końca. Dziękujemy za zaproszenie nas do współpracy Zastępcy Komendanta KM PSP w Jeleniej Górze Panu Andrzejowi Ciosk oraz Panu Arturowi Mądrackiemu z TRS Artur Mądracki. Współpraca i udział w Państwa przedsięwzięciach to dla nas zawsze nie tylko przyjemność ale przede wszystkim,niesamowita, pouczająca przygoda i ogromna frajda dla naszej młodzieży. Dziękujemy wszystkim służbom medycznym i ratowniczym za ciepły odbiór naszej młodzieży a naszym uczniom i wychowankom bursy za kreatywność oraz determinacje.