PRZYSTANEK ZOO – WIZYTA KLASY IV TW WE WROCŁAWSKIM ZOO


22 MARCA BYLIŚMY WE WROCŁAWSKIM ZOO. JEDNAK NIE BYŁA TO TAKA ZWYKŁA WIZYTA, PONIEWAŻ MOGLIŚMY
PRZYJRZEĆ SIĘ BARDZIEJ WNIKLIWIE, JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA PRACA W ZOO. JAKO UCZNIOWIE KLASY
MATURALNEJ TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO, SPOGLĄDAMY NA TO, CZYM JEST ZOO, Z NIECO INNEGO PUNKTU
WIDZENIA, BO UCZYMY SIĘ O ZWIERZĘTACH I WIELU Z NAS HODUJE WŁASNE – NIE TYLKO PSY I KOTY, ALE TEŻ
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE.
A ZOO TO NIE JEST WYŁĄCZNIE OGRÓD ZE ZWIERZĘTAMI DO OGLĄDANIA…TO MIEJSCE, W KTÓRYM ZE WSZYSTKICH
SIŁ I Z WIELKĄ TROSKĄ, WALCZY SIĘ O ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI. TO TAKIE MIEJSCE, W KTÓRYM EDUKUJE
SIĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH TAK, BY OBUDZIĆ W NICH ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE JESTEŚMY WŁADCAMI ZIEMI.
CZASEM WYDAJE SIĘ, ŻE RACZEJ JESTEŚMY GATUNKIEM INWAZYJNYM…
DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI WROCŁAWSKIEGO ZOO – PANI MARCIE ZAJĄC –
OSSOWSKIEJ, ZA PRZYCHYLNOŚĆ I OTWARTOŚĆ, ZA ZWRÓCENIE UWAGI NA TO, JAK WIELKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ
MŁODZI LUDZIE, BY OBRONIĆ ZIEMIĘ PRZED INNYMI LUDŹMI. DZIĘKUJEMY PANU PAWŁOWI, OPIEKUNOWI
KOTIKÓW I PINGWINÓW, ZA POKAZANIE PASJI I ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ – OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI I
WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT
W AFRYCE, ZA CIEKAWE OPOWIEŚCI.
CHCIELIBYŚMY, ABY TAKIE WIZYTY WE WROCŁAWSKIM ZOO MOGŁY NA STAŁE ZAGOŚCIĆ W SZKOLNYM
PROGRAMIE IMPREZ.