TRADYCYJNY SAD – drużyna LEŚNI ARCHITEKCI działa!

Przez ostatnie dni Leśni Architekci intensywnie działali na rzecz konkursu „Tradycyjny Sad”. Drużyna odbyła spotkania ze specjalistami, na których zgłębili swoją wiedzę. 

Nauczycielka naszej szkoły oraz ekspertka w swojej dziedzinie – Pani Anna Rychlewska przeprowadziła wykład dla drużyny. Podczas spotkania zostały poruszone takie tematy jak: morfologia drzew owocowych, naturalne metody uprawy roślin, modyfikacje pędów, charakterystyka wybranych odmian drzew owocowych, pomologia jako dział sadownictwa oraz inne.

Pani Bogumiła Chabowska-Dąbek, opiekunka grupy również podzieliła się z uczniami swoją cenną wiedzą i doświadczeniem. Z pomocą materiałów dydaktycznych oraz mentorki drużyna poszerzyła swoją wiedzę w zakresie: przyrodniczego znaczenia sadów tradycyjnych, roli drzew biocenotycznych, przyczyn wymierania gatunków, zabiegów agrotechnicznych itp. Uczniowie zorganizowali zebranie, na którym przedstawili społeczności szkolnej informacje o planowej inicjatywie. Członkowie drużyny zaczęli tworzyć już kronikę sadu, sporządzili kosztorys wydatków związanych z projektem, a także wykonali plan minisadu. Na terenie przedsięwzięcia rozpoczęto już wykonywanie prac porządkowych. 🍎🍐