Ważna aktualizacja w sprawie strajku pracowników oświaty!

Szanowni rodzice, uczniowie i wychowankowie ZSPUiBS! Dziękuję wszystkim Państwu za zrozumienie w tym trudnym okresie. Strajk trwa nadal.
Przed chwilą władze miasta Jeleniej Góry podjęły decyzję, że zajęcia szkolne, zgodnie par. 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, zostają zawieszone do 12 kwietnia Jest to związane z niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Na chwilę obecną nie umiem powiedzieć, czy i kiedy strajk zostanie zakończony. Priorytetem jest w tej chwili przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych. Wszystkich nauczycieli, którzy nie przystąpią do strajku oddelegowuję do prac w komisjach egzaminacyjnych. Ilu będę mógł wysłać dowiem się w kolejnym dniu strajku.
Jeszcze raz proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły, stronę fb oraz przez dziennik elektroniczny.
Z poważaniem
Paweł Dernoga