Ważny komunikat dla kandydatów do szkoły

Drodzy kandydaci!
Zwaracamy się z prośbą o uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły w zakładce osiągnięcia – należy w miejscu tym wprowadzić oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Zalogować należy się na stronie:
 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/