Zajęcia z wykładowcą Uniwersytetu Poznańskiego dla naszych „leśników”

W dniu 4 grudnia uczniowie naszej klasy czwartej Technikum Leśnego odbyli zajęcia z wykładowcą Uniwersytetu Poznańskiego Panem Rafałem Borkowskim. Zajęcia składały się z 2 etapów.
Etap pierwszy to założenie 4 powierzchni kołowych wielkości 4 arów a następnie dokładny pomiar wszystkich drzew metodami tradycyjnymi dla uzyskania materiału porównawczego. Uczniowie założyli powierzchnię , następnie pomierzyli pierśnicę i wysokości wszystkich drzew. Po zakończeniu pomiarów kolejno na każdej powierzchni przy udziale uczniów wykonujących pomiary na danej powierzchni Pan Borkowski wykonał laserowy skan drzewostanu z dokładnym omówieniem skanera laserowego i sposobu wykonywania pomiarów.
Etap drugi. To przemieszczenie się do sali informatycznej w której najpierw uczniowie wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji dotyczących działalności koła naukowego GIS na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie dane ze skanów terenowych zostały poddane opracowaniu przez specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane wcześniej na sali informatycznej i każdy uczeń miał możliwość analizy wyników pracy na swoim stanowisku komputerowym.
Uczniowie zetknęli się z najnowszą technologią pozwalająca na analizę pomiarową drzewostanów z niespotykaną dotąd dokładnością, dostępną na dzień dzisiejszy jeszcze w nie wielu miejscach w Polsce.

Pod poniższym linkiem obejrzeć możecie materiały z tego wydarzenia.

Sekcja Geomatyczna Koła Leśników UPP we współpracy z Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej…

Opublikowany przez Sekcja Geomatyczna Koła Leśników UP Czwartek, 5 grudnia 2019