Harmonogram sesji letniej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie już dostępny!

Egzamin potwierdzający kalifikacje w zawodzie
NOWY EGZAMIN

Część pisemna
20. 06.2017 r.
Godz. 10:00, sala 304 – kwalifikacja : R.09- wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 12.00, sala 103 – kwalifikacja: R.10 – wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 14.00, sala 307 – kwalifikacja: R.11 – dokumentacja – 60 minut
Godz: 8.00, sala 304 – kwalifikacja: R.13– wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 10.00, sala 103 – kwalifikacja: T.06 – wersja komputerowa –60 minut
Część praktyczna

26.06.2017 r.
Godz: 9.00, sala 11– kwalifikacja: R.09, R.13 – wersja: dokumentacja – arkusze – 120 minut
Godz: 8.00, sala 7 – BURSA – kwalifikacja R.10 – wersja WYKONANIE – 120 min
Godz: 13.00, sala 7 – kwalifikacja R.11 – wersja: dokumentacja – arkusze – 150 minut
Godz: 8.00 i 12.00 sala 101 – kwalifikacja T.06 – wersja: WYKONANIE – 120 minut
27.06.2017 r.
Godz: 8.00 i 12.00 sala 101 – kwalifikacja T.06 – wersja: WYKONANIE – 120 minut

Wszystkie informacje niezbędne dla każdego zdającego znajdziecie na stronie :
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
Egzamin potwierdzający kalifikacje zawodowe
STARY EGZAMIN

13.06.2017 r.
Godz. 9.00, sala 308

Technik budownictwa
Technik elektronik
Technik drogownictwa
Technik leśnik
Technik hotelarstwa
Technik logistyk
Kucharz