Archiwa kategorii: technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacja RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  • Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
  • Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kwalifikacja RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  • Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
  • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.