WYNIKI REKRUTACJI W BURSIE SZKOLNEJ

Komisja Rekrutacyjna w Bursie Szkolnej w Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 23 czerwca 2023 r. zgodnie z kryteriami naboru pozytywnie rozpatrzyła 107 podań złożonych w ramach rekwalifikacji i rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na dzień 26.07.2023 r. nie dysponuje wolnymi miejscami. Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 25.07.2023 opłaty 150,00 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. OPŁATĘ NALEŻY WNOSIĆ PRZELEWEM ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do zamieszkania w Bursie zostają umieszczone na liście rezerwowej.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 34 lub 75 754 20. Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

W dniu 31.07.2023 r. na stronie internetowej ZSPUiBS w Jeleniej Górze w zakładce Bursa Szkolna zostanie zamieszczona ostateczna lista osób przyjętych do zamieszkania, które potwierdziły wpłatą chęć korzystania z przyznanego miejsca.