TECHNIK LEŚNIK 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 • organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
 • prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 • prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
 • organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacja RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 • Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu.
 • Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu.
 • Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
 • Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją.

Kwalifikacja RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

 • Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach.
 • Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

Dodatkowe informacje na temat technik leśnik

Jak zostać leśnikiem?

Obecnie bardzo trudno jest zostać leśnikiem, ale nie jest to niemożliwe.

Aby zostać leśniczym najlepiej jest ukończyć technikum lub studia wyższe – kształcąc się w zawodzie leśnika mamy do wyboru 4 szkoły wyższe i kilkanaście szkół średnich.

Gdzie można pracować leśnik?

Miejscem zatrudnienia leśnika są Lasy Państwowe, które stanowią prawdziwą armię ponad 28 tysięcy ludzi.

Jak wygląda codzienna praca leśnika?

Leśnicy dzień zaczynają w leśniczówce. Tam pobierają wytyczne od przełożonego i w zależności od funkcji jadą mierzyć drzewa, wyznaczać trzebież, czy sprawdzać drzewostan.

Leśnicy najczęściej jeżdżą swoimi samochodami, ale dostają tak zwaną „paliwówkę” – rozliczenie przejechanych kilometrów.

Na powyższych szczeblach leśnikom przysługuje samochód służbowy.

W tym zawodzie pracuje się najczęściej 8 godzin, ale gdy zdarza się wywóz drzewa to leśnicy pracują do ostatniego kubika.

Ciekawostką jest fakt, że praktycznie wszystkie prace fizyczne są zlecane na zewnątrz: wyrąb drzewa, zrywkę, czyli wyciągnięcie ściętych drzew do miejsca, skąd zostaną wywiezione, pielęgnację, przygotowanie gleby, nasadzenia, prace związane z ochroną lasu przed szkodnikami i przed pożarem – wykonują pracownicy prywatnych firm, wywodzących się przeważnie z Zakładów Usług Leśnych, które były kiedyś integralną częścią Lasów Państwowych.

Plusy zawodu leśnika:

 • Zawód dla prawdziwych pasjonatów
 • Program premii i 13. Pensja
 • Służbowe ubranie
 • Możliwość wykupu służbowego mieszkania za 5% wartości
 • Leśnicy i nadleśniczy na czas pracy dostają mieszkania służbowe
 • Możliwość zakupu ziemi

Minusy zawodu leśnika:

 • Borelioza – jest to choroba zawodowa leśników
 • Ta praca nie jest dla każdego – wielu może przeszkadzać samotność

Ciekawostki zawodu leśnika.

 • Leśnicy korzystają z informatycznego systemu SILP. Zawarte są w nim dane z rejestratora leśniczego.
 • Oprogramowanie to pozwala m.in. na odbiór i sprzedaż drewna.
 • Leśnicy bardzo często przy wjazdach do lasów zakładają szlabany, aby uniemożliwić wjazd ludziom, którzy wyrzucają śmieci.
 • W Polsce istnieje obecnie 431 nadleśnictw.
 • Z racji pracy na powietrzu leśnicy dostają posiłki regeneracyjne.
 • Leśnicy przerywają pracę przy minus 18 stopniach Celsjusza.