1 % podatku dla naszej Szkoły

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Jeleniej Górze

1 % podatku dla naszej Szkoły

nr KRS 0000103990

Szanowni Państwo

Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa z prośbą    o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły. Możliwość pozyskania 1%, stała się faktem dzięki nawiązaniu współpracy  z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Organizacja ta zwraca 60% sumy przekazanych kwot szkole wskazanej przez darczyńców w swoich deklaracjach PIT.

Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze zostaną  wykorzystane w całości na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów.

 

               W imieniu Szkoły – Helena Kasperczyk – dyrektor Szkoły

          w imieniu Rady Rodziców – Piotr Leszek –  przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Podatnik decydujący się na przekazanie (za pośrednictwem urzędu skarbowego) 1% swojego należnego podatku na rzecz jednej (wybranej z wykazu)organizacji pożytku publicznego ,nie wykazuje tej kwoty w żadnym z załączników do zeznań, lecz wpisuje ją bezpośrednio w odpowiedniej pozycji składającego zeznania podatkowego (PIT-37, PIT-36, PIT 36L). Oprócz deklarowanej kwoty darowizny podatnik wpisuje też, w odpowiedniej pozycji zeznania nazwę i numer Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, na rzecz której urząd przekazuje darowiznę – w PIT-36: część H, Pozycje od 124 do 126; w PIT-36 część O, pozycje od 305 do 307: w PIT-36L: część N, pozycje od 105 do 107.

 

podatek