MOJA MAŁA OJCZYZNA – SUDETY ZACHODNIE

logommo

/Dla siebie znalezioną ścieżką/  

Patronat:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

Scenariusz opracowała:

mgr Kazimiera Pitera  (ZSET) we współpracy z  mgr Alicją Raczek  – Dyrektorem Książnicy Karkonoskiej  oraz przy akceptacji mgr Barbary Latosińskiej – Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu  oraz Julity Zapruckiej – Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom G.Hauptmanna”

Informacje o realizacji:     www.sudetyzachodnie.pl

Kontakt: mmojczyzna@op.pl ; tel. 602 22 86 41; 75 64 23 718 w. 28

I.  CELE

Głównym celem projektu jest  wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat historii  Jeleniej Góry i okolic, jej mieszkańców, obiektów architektury  średniowiecznej, kultury  – taniec, turnieje rycerskie, pieśni –  walorów turystycznych, a  także wiedzy o problemach współczesnych tych ziem.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, turystycznych, gospodarczych
 • Poznanie historii najbliższej okolicy, indywidualnych losów mieszkańców tych ziem
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym poprzez wykorzystanie zasobów Internetu oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy
 • Rozbudzanie potrzeby zobaczenia na własne oczy pięknych zakątków naszego regionu
 • Poznanie działających w regionie muzeów,  ośrodków dawnych kultur, stowarzyszeń, itp.
 • Poznanie instytucji kultury, działających na terenie Jeleniej Góry i skorzystanie z ich oferty
 • Poszerzenie znanych form spędzania wolnego czasu, relaksu o wycieczki  piesze, udział                             w imprezach turystycznych, wykładach, wystawach itp.

                                      II.  AUTORZY I UCZESTNICY PROJEKTU

Autorzy/Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
 • Książnica Karkonoska
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Muzeum Miejskie Dom G.Hauptmanna

 Sojusznicy  projektu  

 • Muzeum Karkonoskie
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • Wydawnictwo Ad rem – księgarnia regionalna

Adresaci/Uczestnicy:

Młodzież  jeleniogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

                                                    III.  CZAS I MIEJSCE

Organizacja czasu i przestrzeni:

 • 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
 •  Instytucje kultury Jeleniej Góry, Jelenia Góra, i okolice,  Kotlina Jeleniogórska

IV. METODY PRACY I MATERIAŁY

Metody  pracy:

 • Podająca (wykłady, praca z książką)
 • Eksponująca (prelekcje, filmy)
 • Praktyczna (wycieczki, warsztaty)
 • Aktywizująca (metody integracyjne, rozwijające  twórcze  myślenie, współpracę, grupowe podejmowanie decyzji, planowanie, ewaluacyjne)

Materiały:

 • Przewodniki
 • Historia Dolnego Śląska,
 • Albumy
 • Zestaw filmów „Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza”
 • Zasoby Działu Regionalnego w Książnicy Karkonoskiej
 • Zasoby Internetu

V. ZAGADNIENIA  

 • Miejscowość, w której mieszkam (historia, teraźniejszość, przyszłość)
 • Atrakcje turystyczne Jeleniej Góry i okolic
 • Instytucje kultury
 • Pasma górskie otaczające Kotlinę Jeleniogórską
 • Wydawnictwa regionalne

VI ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI  PROJEKTU

 • Motywacja do  innego niż dotychczas spędzania wolnego czasu
 • Poznanie ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych regionu oraz działających na jego rzecz instytucji i organizacji
 • Umiejętność prezentowania i promocji swojej Małej Ojczyzny

VII.  NAGRODY