Organizujemy rajd rowerowy MTB!

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej serdecznie zaprasza na rajd rowerowy MTB w przepięknym plenerze Góry Sołtysiej i Góry Strzeleckiej. Rajd organizujemy pierwszy raz, a naszym celem jest przywrócenie tego miejsca wraz z wieżą widokową mieszkańcom Jeleniej Góry i turystom.
Zawody przeznaczone są dla każdego i posiadają charakter otwarty.
Warunki uczestnictwa:
– wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro
zawodów, przy pobraniu numeru startowego)
– kask;
– rower górski sprawny technicznie;
– osoby do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych
Rejestracja uczestnika do zawodów „ Jelenia Góra Sołtysia MTB Race 2018 może być dokonana przez SMS na numer 601883629
lub osobiście w Biurze Zawodów. (preferowany jest sms )
W sms-ie proszę podać NAZWISKO I IMIĘ , DATĘ URODZENIA oraz KATEGORIĘ WIEKOWĄ.
Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem, w biurze zawodów.
Uczniowie szkół za okazaniem legitymacji szkolnej nie wnoszą żadnych opłat.
Uczestnicy wyścigu open (kat 2 w górę) wpłacają 30 zł.
Opłata będzie pobierana w biurze zawodów na Radę Rodziców przy ZSPUiBS.

PROGRAM ZAWODÓW
08:30 – 10.20 – zapisy w Biurze zawodów
10.30 start kat: K-MU-2 do K-MU-6.
11.25 – otwarcie sektorów wyścigu open
11:30 – start wspólny
14:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
15.30 – Zakończenie imprezy

Kategorie wiekowe:
kobiety:
– kat KU1- rocznik 2012 i młodsi – boisko szkolne
– kat KU2 -rocznik 2010-2011 – 1okrążenie
– kat KU3 -rocznik 2008-2009 – 1okrążenie
– kat. KU4- roczniki 2005 – 2007 – 2 okrążenia
– kat. KU5- roczniki 2002 – 2004 – 2 okrążenia

– kat. KU6- roczniki 1999 – 2001 – wyścig open 3 okrążenia
– kat. K2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 1998 do 1989);
– kat. K3 od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia: 1988 do 1979);
– kat. K4 powyżej 40 lat (rok urodzenia: 1978 i starszy);

mężczyźni:
– kat. MU1- roczniki 2012 i młodsi boisko szkolne
– kat. MU2- roczniki 2010-2011 – 1 okrążenie
– kat. MU3- roczniki 2008-2009 – 1 okrążenie
– kat. MU4- roczniki 2005-2007 – 2 okrążenia
-kat. MU5- roczniki 2002-2004 – 3 okrążenia
-kat. MU6- roczniki 1999-2001 wyścig open 5 okrążeń
– kat. M2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 1999 do 1989);
– kat. M3 od 30 do 39 lat (rok urodzenia: 1988 do 1979);
– kat. M4 od 40 do 49 lat (rok urodzenia: 1978 do 1969);
– kat. M5 od 50 do 59 lat (rok urodzenia: 1968 do 1959);
– kat. M6 powyżej 60 lat (rok urodzenia: 1958 i starszy)

Dla każdego z uczestników przewidziane są medale i nagrody rzeczowe.