Projekt pt. „Uczniowskie mini projekty badawcze”

Z ostatniej chwili!!!
27 marca uczniowie Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych: Krzysztof Sadło i Dominik Lewiński zajęli II miejsce w trwającym ponad 4 miesiące projekcie pt. „Uczniowskie mini projekty badawcze”, gdzie wykonali badania dotyczące „Modelowania pary wodnej w atmosferze na podstawie opóźnienia troposferycznego w pomiarach GNSS sieci ASG-EUPOS”. Uczniowie pracowali nad stworzeniem komputerowego modelu pary wodnej wykorzystując informacje uzyskiwane w pomiarach satelitarnych. Praca została wysoko oceniona przez eksperta z Politechniki Wrocławskiej, który przyznał, że takie prace spotyka na obronach prac inżynierskich, a nawet magisterskich.
Jesteśmy dumni mając takich uczniów, i mamy nadzieję, że następni uczniowie pójdą w ich ślady.

Geoinformatyka jest bardzo prężnie rozwijającym się działem geodezji. Zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń i instrumentów pomiarowych (geotechnologii). Geoinformatyka łączy analizy przestrzenne z tworzeniem i rozwijaniem baz danych, projektowaniem stacjonarnych i mobilnych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), teledetekcją, geowizualizacją, nawigacją satelitarną, modelowaniem, geodezją, kartografią, fotogrametrią i publikowaniem interaktywnych map w sieci. To dzięi niej tworzone są modele czterowymiarowe pary wodnej wykorzystywane w meteorologii GNSS, modele 3D miast, geoportale, wszystko to co ma związek z informacją przestrzenną.

Img_5278 Img_5276 (1) Img_5253 (1) anigif