REKRUTACJA DO SZKOŁY I BURSY

Już od jutra  rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi rówieśnikami o spełnienie swoich marzeń. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Może to właśnie z nami spełnisz swoje marzenia zawodowe.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Województwo dolnośląskie

Etapy rekrutacji dla kandydatówTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboruod 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowegood 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyod 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznejI termin: od 01 czerwca 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin3 : od 19 czerwca 2023 r. do 06 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznychI termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin3 : do 07 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych31 lipca 2023 r. – do godz. 16.00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 03 sierpnia 2023 r
rekrutacja uzupełniającaod 01 sierpnia 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. – do godz. 15.00

HARMONOGRAM NABORU DO BURSY Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

1.Przeprowadzenie rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie03.04 – 24.04.2023r.
2.Ogłoszenie przez dyrektora Bursy wyników rekwalifikacji i podanie liczby wolnych miejsc30.04.2023 r.
3.Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy)15.05-19.06.2023r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy26.06.2023r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych.do 25.07.2023r.
6.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy w naborze podstawowym31.07.2023r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Bursa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.