Umowa współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowo-Techniczną w Tarnopolu.

10 listopada, w obecności Prezydenta Miasta Jeleniea Góra Pana Jerzego Łużniaka, podpisaliśmy umowę współpracy pomiędzy Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodowo-Techniczną (Wyższa Szkoła Zawodowa Sfery Usług i Turystyki w Tarnopolu).

Obie szkoły dążą do rozwoju przyjaznych relacji oraz do powielania kontaktów międzynarodowych. Zamierzeniem obu szkół jest efektywna współpraca m.in. przy projektach badawczych, udziale w seminariach, publikacjach naukowych, wymianie pomysłów i informacji, wymianie doświadczeń w zakresie nauczania oraz przy wymianach studenckich/uczniowskich.