Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie

Jelenia Góra, dnia 17.07.2018r.

 ZSPUiBS/0001/D/1/17 

Zarządzenie nr 31/2017/2018

 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO- USŁUGOWYCH  I BURSY SZKOLNEJ JELENIEJ GÓRZE

Dotyczy:  wyznaczenia terminu oraz powołania komisji do  przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 września 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r.  poz. 843, tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ze zmianami)

  p o w o ł u j ę

komisje do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

  w  terminach i składzie j/n:

Egzaminy poprawkowe – 27 i 28 sierpień 2018:

część pisemna -godzina 9:00 – czas trwania 45 minut

od godziny 9:45- 10:00 – przerwa

część ustna od godz. 10.00 – czas trwania 20 minut.

Data

Sala

Godzina

Zdawany przedmiot

Nazwisko i imę zdającego – klasa

Skład komisji

27.08.2017

104

9:00

1. Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

2.Technologia żywienia

3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

3. Język polski

1. Hajdamowicz Gaweł -klasa IIIż

2. Bryk Rafał – klasa IIż

3. Pietraszko Kamil- klasa III ż

4. Podgórny Bartosz – klasa II ż

5. Finn Giere – klasa Iiż

6. Durdyn Kamila- klasa IIIż

7. Torończak Paulina-klasa IVż

7. Lemański Dominik-klasa IV L

Paweł Dernoga

Krystyna Razik

Ewa Tkacz

Marzena Owsiana-Czepiel

Krystyna Jaskulska-Tomala

27.08.2017

104

9:00

1. Matematyka

1.Marceniuk Mateusz – klasa Iż

Paweł Dernoga

Łabęcki Leszek

Jurecki Mariusz

28.08.2017

104

9:00

1. Działalność gospodarcza w gastronomii

1. Durdyn Kamila – klasa IIIż

2. Flak Natalia – klasa Iż

3. Hajdamowicz Gaweł – klasa IIIż

Paweł Dernoga

Jolanta Mozolewska- Zwatrzko

Dariusz Szala

28.08.2017

104

9:00

1.Obsługa klienta w gastronomii

2.Organizacja produkcji gastronomicznej

1. Pietraszko Kamil-klasa IIIż

2. Torończak Paulina-klasa IVż

Paweł Dernoga

Elżbieta Owczarek

Ewa Tkacz