LipDub – ZSPŻ

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Przejście przez budynek musi być wykonane z jednego ujęcia. O ile opanowanie trasy…