TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE https://www.youtube.com/watch?v=YzWq2-VeYzI&fbclid=IwAR2vUbFA0HzoCr2AsmKzt-UW1ncU64IzbCFiduOFnKDfadY0VGoTUnNhpHc Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i…

technik żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny…