TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów:

  • Przechowywanie żywności.
  • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

Kwalifikacja TG.19. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  • Planowanie i ocena żywienia.
  • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
  • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.