Technik architektury krajobrazu 314202

https://www.youtube.com/watch?v=P1kQqfYtiZc&fbclid=IwAR2vUbFA0HzoCr2AsmKzt-UW1ncU64IzbCFiduOFnKDfadY0VGoTUnNhpHc CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; prowadzenia…

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE https://www.youtube.com/watch?v=YzWq2-VeYzI&fbclid=IwAR2vUbFA0HzoCr2AsmKzt-UW1ncU64IzbCFiduOFnKDfadY0VGoTUnNhpHc Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i…

Technik leśnik 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE https://www.youtube.com/watch?v=8H7K9xLvsQM&fbclid=IwAR0z2LOCh9Kv1x2rQ2eyZDzgPyUdADV5fcquoHCXptxkbWEO_7QAc5PX_Xw Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych; prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych…

Technik weterynarii 324002

https://www.youtube.com/watch?v=U4vAitPdisI&t=35s&fbclid=IwAR1dLB4rMHVxxiUq-umxQuEJMtU0V4gHv7NUyV433pU7WhOjy7FtwXSuo-c CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u…

technik żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny…

Technika

Nauka w technikum na podbudowie   gimnazjum trwa 4 lata. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , umożliwiającego uzyskanie dyplomu i tytułu technika w wybranym zawodzie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch budynkach szkoły położonych…