TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; prowadzenia ciągnika…

WięcejTECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny…

WięcejTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

TECHNIK LEŚNIK 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych; prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w…

WięcejTECHNIK LEŚNIK 314301

TECHNIK WETERYNARII 324002

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;…

WięcejTECHNIK WETERYNARII 324002

Informacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że: 1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia  28 kwietnia 2023 roku, zakwalifikowano  do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2023/2024 64…

WięcejInformacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

Informacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że: 1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia  10 maja 2024 roku, zakwalifikowano  do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2023/2024 87…

WięcejInformacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2024/2025

PROJEKT EDUKACYJNY „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”

Informujemy, iż po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do udziału w projekcie edukacyjnym WSPIERAMY JELENIOGÓRSKICH ZAWODOWCÓW. Projekt Wspieramy jeleniogórskich zawodowców realizowany w ramachPriorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 …

WięcejPROJEKT EDUKACYJNY „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”

KONKURS KULTUROZNAWCZY W KANS

10 kwietnia nasi uczniowie, pod opieką pani Mileny Siemińskiej, wzięli dziś udział w ogólnopolskim Konkursie Kulturoznawczym zorganizowanym przez KANS, W tym roku Uczestnicy odkrywali fascynujące historie Oxfordu i Berlina w multikulturowej odsłonie i z tymi zagadnieniami mierzyli się w konkursie. Dzięki temu…

WięcejKONKURS KULTUROZNAWCZY W KANS