comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

Informujemy, że dnia 1 września o godzinie 10.00 będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Uczestnikom przypominamy, że w dniu tym obowiązuje strój galowy. Rozpoczęcie będzie miało miejsce na boisku. Proszę dostosować ubiór i wyposażenie do warunków atmosferycznych!

Kursy kwalifikacyjne w ZSPUiBS w Jeleniej Górze

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZAKRESIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

W ZSPUiBS W JELENIEJ GÓRZE

Zawód Numer i nazwa kursu zawodowego
1 technik architektury krajobrazu 314202 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuR.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2 technik geodeta 311104 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówB.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

3 technik leśnik 314301 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychR.14. Użytkowanie zasobów leśnych
4 technik weterynarii 324002 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzątR.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychR.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
5 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
6 kucharz 512001 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
7 opiekunka dziecięca 325905 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
8 opiekun osoby starszej 341202 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KURSY BEZPŁATNE,

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs kurs bezpłatny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kursy dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
„Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu. Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

 Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

Na kurs można zapisać się składając w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty osobiście lub przesyłając je na adres szkoły: 58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 5 lub na adres e-mailowy: zspu.j.gora@gmail.com.

PODANIE O PRZYJECIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w sprawie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 15 lipca 2015r. pozytywnie rozpatrzyła wszystkie podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.

Pozytywnie zostały również rozpatrzone podania wychowanków nowoprzyjętych.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 77 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa dysponuje jeszcze 5 wolnymi miejscami.

Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych pod numerem telefonu: 75 / 75 474 21( 22)

Helena Kasperczyk

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Przekazujemy prośbę skierowaną do "poprawkowiczów" z matury :

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Wideorelacja z Dnia Kultury Polsko – Czeskiej

Wideorelacja z Dnia Kultury Polsko – Czeskiej wreszcie dostępna!

Pod poniższymi linkami można zobaczyć cały zrealizowany przez TV Dami materiał ze wspomnianej imprezy.

https://youtu.be/_F_AuaP4sKE

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/16 dla klas pierwszych

Link do wykazu podręczników na rok szkolny 2015/16 dla klas pierwszych znajduje się poniżej. Do otwarcia pliku potrzebna jest aplikacja Microsoft Excel lub jej zamiennik. 
wykaz podrecznikow dla klas pierwszych rok szkolny 2015-2016

Wykaz szkolnych egzaminów poprawkowych na sierpień 2015

Plan egzaminów poprawkowych – sesja sierpień 2015

Konkretne terminy egzaminów poprawkowych dostępne są w poniższym pliku.

sesja

Niniejsze terminy mogą ulec zmianie, więc prosimy o kontakt ze szkołą w drugiej połowie sierpnia.

Udana akcja „Nie tylko muchomor i wściekły lis!”- nasi uczniowie realizatorami!

18 czerwca w Książnicy Karkonoskiej zgromadzili się rodzice, dzieci i młodzież.

Akcja bardzo udana. Nie było wykładu. Była zabawa, pokaz, zagadki, mikroskopy i lupy.

Głównymi realizatorami akcji byli specjaliści i uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, czyli uczniowie technikum leśnego, weterynaryjnego, architektury krajobrazu.

Pan Przemysław Spychalski biolog i lekarz weterynarii a także nauczyciel ze szkoły wraz z uczniami pomogli dzieciom dowiedzieć się co może łączyć jagodę i tasiemca. Dzieci bardzo dokładne oglądały uwięzionego w formalinie tasiemca. Próby wyobrażenia sobie, że może on mieć do 2 metrów długości i być w jelitach dały do myślenia. Przywołanie bólu bąbli np. z poparzenia przyczyniło się do uważnej dyskusji na temat bąblowicy. Eksponat psiego serca zaatakowanego przez nicienie, ciekawa rozmowa na ich temat pozwoliła wspólnie ustalić, że odrobaczanie i dbałość o zwierzaki jest bardzo ważna i że nieznane zwierzęta nie powinny się zbytnio zbliżać np. do naszej twarzy.

Oczywiście tradycyjnie była mowa o muchomorze i wściekłym lisie. Zwrócono uwagę że bratek oczywiście jest jadalny ale niewinnie wyglądająca konwalia, którą często dzieci zbierają absolutnie nie! Jest trująca już nawet woda, w której stała.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że naszym orężem bezpieczeństwa jest rozsądek i wiedza!

Dzieci chętnie poznają takie tematy i mają też dużą wiedzę. Taka akcja to przyjemność – mówi Przemysław Spychalski.

Uczniowie bardzo zachęcili się do dalszych akcji – mówi wicedyrektor szkoły, biolog – pani Małgorzata Kozińska. To cenne doświadczenie, że mogli podzielić się w praktyce zdobywaną wiedzą. Mając na uwadze tak udane spotkanie wystąpimy w przyszłym roku z taką ofertą do gimnazjów i szkół podstawowych.