comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Zebranie w bursie

Informuję uprzejmie, że w dniu 5.09.2014r. (pierwszy piątek miesiąca) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie pracowników bursy szkolnej z ulicy Leśnej 5 z rodzicami mieszkańców bursy.

Proszę o niezawodne przybycie z uwagi na wiele spraw organizacyjnych, jakie będą omawiane.

dry. bursy

Helena Kasperczyk

Przyjęcie do Bursy

Informuję uprzejmie, że przyjazdy wychowanków do bursy szkolnej przy ulicy Leśnej 5 rozpoczną się 31 sierpnia (niedziela) 2014r. od godziny 14.00

dyr. Helena Kasperczyk

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolenego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014 o godzinie 10.00

terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe

25 i 27 sierpnia 2014r.

 

Godzina rozpoczęcia części pisemnej w dniach 25.08.2014 godzina 9:00 i 27.08.2014 – godzina 9:00

Część ustna rozpoczyna się o godzinie 10:00 wg listy.

 

Podane terminy mogą ulec zmianie,

uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych zobowiązuje się o sprawdzenie terminu i godziny na kilka dni przed planowanym egzaminem.

L.p

Zdawany przedmiot

Data egzaminu

Klasa
1
Technika i bezpieczeństwo
     w gastronomii

25.08. 2014r.

I zsz
2

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

i gospodarstw domowych

25.08. 2014r.

III K
3
Podstawy przedsiębiorczości

25.08. 2014r

IW
4
Podstawy przedsiębiorczości

25.08. 2014r

II L
5

Organizacja i ekonomika gastronomii

25.08. 2014r

III K
6
Geografia

25.08. 2014r

 
I ZSZ
7

Technologia gastronomiczna  

 z towaroznawstwem
27.08.2014r
I Ż
 
 
I ZSZ
8

Technologia gastronomiczna  

 z towaroznawstwem
27.08.2014r
II ZSZ
 
 
III K
9
Technologia gastronomiczna
27.08.2014r
III Ż
10
Przedmiot specjalizacyjny
27.08.2014r
IV Ż
11
Matematyka
27.08.2014r
II Ż
12
Biologia
27.08.2014r
I ZSZ
13
Podstawy ekonomiki leśnej
27.08.2014r
II L
14.
Geografia
27.08.2014r
I W

 

 

 

Lista podręczników

Wykaz podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

 

Podręczniki dla klas pierwszych rok szkolny 2014-15

przedmiot

podręcznik

J. polski

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka WSIP D.Chemperek 463/I/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX, wyd. Nowa Era, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi, wyd, Nowa Era, Arkadiusz Janicki 505/2012

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska "Wiedza o kulturze" 631/2012 OPERON

J. angielski

podręcznik zostanie podany we wrześniu po diagnozie poziomu zaawansowania języka

J. niemiecki

podręcznik zostanie podany we wrześniu po diagnozie poziomu zaawansowania języka

Matematyka

Prosto do matury kl I Nowa Era M. Antek 508/1/2012

Fizyka

Odkryć fizykę M. Braun, W. Śliwa NOWA ERA nr dopuszczenia 447/2012

Chemia

To jest chemia, autorzy podręcznika i programu: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia 438/2012

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń Biologia na czasie zakres podstawowy wyd. Nowa Era nr ewidencyjny MEN 450/2012

Geografia

R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, wyd. Nowa Era W-Wa 2010, nr dop. 433/2012

informatyka

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych autor: G. Koba wyd. "MIGRA"

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era, W-wa 2011 nr dop.467/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek, OPERON 2012, 411/2012

Religia

Śmiech T., Kondrak E., Nosek B.(red.), W blasku Bożej prawdy, JEDNOŚĆ, Kielce 2012.

Etyka

Etyka, P. Kołodziński,J. Kapiszewski zakres podstawowy; OPERON 408/2011

przedmioty zawodowe dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Działalność gospodarcza w gastronomii

Prowadzenie działalności gospodarczej. Wiesława Aue, wyd. WSiP

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

W.Bukała, K.Szczęch Bezpieczeństwo i higiena pracy WSIP 2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1. Anna Kmiołek "Sporządzanie potraw i napojów . Towaroznawstwo i przechowywanie żywności", wyd. WSiP 2013

2. Anna Kmiołek "Sporządzanie potraw i napojów . Technologia gastronomiczna cz. 1", wyd. WSiP 2013

Język niemiecki zawodowy

Mit Beruf auf Deutsch język zawodowy dla szkół ponadgimnazjalnych Barbara Kujawa, Mariusz Stinia

 

 

podręczniki do przedmiotów zawodowych dla pozostałych zawodów zostaną podane we wrześniu

 

Kurs przygotowujący do egzaminu poprawkowego z matematyki

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 15.07.2014-14.08.2014, codzienne oprócz sobót i niedziel, w godzinach 10,00-14,00. Zapisy już od poniedziałku, tj. 30.06.2014 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8,00-15,00.

Warto wspomnieć, że kurs będzie prowadzony przez nauczyciela naszej szkoły – Pana Ryszarda Fijałkowskiego.

Zakończenie roku szkolnego

Z radością zawiadamiamy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego będzie miało miejsce w piątek,

 

dnia 27 czerwca 2014 roku

o godzinie 9,00

 

Przypominamy wszystkim o stroju galowym!!!

 

Projekt CIZ

Mijają trzy lata jak rozpoczęła się realizacja projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, wdrożonego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (CIZ Wałbrzych).

 

Projektem tym objęte zostały wszystkie szkoły zawodowe w Jeleniej Górze. Szkoły mogły realizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  wyrównanie szans edukacyjnych ,pomoc psychologiczno- pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Młodzież wszystkich szkół brała udział m.in. w kursach i  forach zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych, wyjazdach na zagraniczne targi branżowe, realizowała projekty zawodowe. Miała możliwość odbywania staży zawodowych u pracodawców. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Konkurs                 Na  Najlepszego Ucznia w Zawodzie”. Do tego konkursu stanęli uczniowie ze wszystkich szkół zawodowych  województwa dolnośląskiego w  różnych zawodach najpierw w subregionach, następnie w etapie wojewódzkim. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w tego rodzaju rywalizacji, ponieważ konkurs rozgrywał się dla wszystkich drużyn  w identycznych warunkach był oceniany przez niezależne grono jurorów, powołanych z innych szkół i innych regionów.

 

A oto najlepsi, którym Jury Konkursu przyznało tytuł Laureata          I Miejsca etapu regionalnego. Finałowa Gala tego konkursu odbędzie się w dniu 17.06.2014r. w Sali Audytoryjnej w Kompleksie Hali Stulecia  we Wrocławiu:

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO_ USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ W JELENIEJ GÓRZE

 
-  w Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

- uczniowie : Karol Dreszer, Adrianna Lorek, Marika Żabska;

- nauczyciel - Pani Anna Pietruszka;

oraz zaangażowani w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawca: przedstawiciel Firmy FLORES Katarzyna Praczyk.

 

-  w Zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- uczniowie: Anna Gudyś, Katarzyna Sosna, Magdalena Tośko;

- nauczyciel - Pani Krystyna Razik;

oraz zaangażowany w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawcy: przedstawiciel Hotelu Caspar Eleonora Chłód, Szpital Kolejowy IZER-MED w Szklarskiej Porębie Pan Mariusz Trzak, Hotel Willa Polonia - Michał Gołaś.

 
- w Zawodzie  Kucharz  dla uczniów technikum

- uczniwie: Filip Okrześ, Paweł Orzelski, Gabriel Zieliński;

- nauczyciel- Pan Ewa Tkacz;

oraz zaangażowani w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawcy – : przedstawiciel Hotelu Caspar Eleonora Chłąd, Hotelu Pałac Staniszów Piotr Motała oraz restauracji Nad Stawami Janina Podgórna

dyrektor szkoły- Helena Kasperczyk

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

sierpień 2014r.

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) – część pisemna jest przeprowadzany w dniu 26 sierpnia 2014 r.(wtorek) godz. 9.00,

*

Informacja o miejscu egzaminu  (egzamin może być zdawany w innej szkole niż macierzysta)  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r.

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw po poprawkach do szkół– 12 września 2014r.

 

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

·         przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

·         nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

·         w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 4 lipca) złożył

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego

przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Załącznik nr 18